24 Eylül 2022 Cumartesi

JKŞ: Selam olsun İran sokaklarını tutuşturan kadınlara

Devrimci Komünist Kadınlar (JKŞ), İran'da Jîna Emînî'nin (Mahsa Amini) katledilmesi ve ardından başlayan halk ayaklanmasına ilişkin açıklama yaptı. İran molla rejimine karşı direnen kadınları selamlayan JKŞ, "İran rejimini hedefleyen öncülüğünü kadınların üstlendiği bu halk hareketini büyütmeyi görevimiz olarak görüyoruz" diye belirtti.

Devrimci Komünist Kadınlar (JKŞ), İran'da Jîna Emînî'nin (Mahsa Amini), Ermenistan'da ise Ansuh Apetyan isimli kadın askerin katledilmesine ilişkin açıklama yaptı.

JKŞ "İran ahlak polislerince gözaltına alınan ve işkence ile öldürülen Jîna Emînî (Mahsa Amini), Azeri askerlerinin cinsel saldırı ve işkenceleriyle katledilen Ermenistan askeri Ansuh Apetyan'ı asla unutmayacağız. İster ahlak polisi, ister taciz ve tecavüzcü kılığında olsun barbar aterkil sistemden hesap soracağız. Kız kardeşlerimiz, Jîna Emînî ve Ansuh Apetyan'a yapılan bu vahşi, barbar cinsiyetçi
saldırılar yabancısı olmadığımız faşist DAİŞ uygulamalarının benzeridir. Aynı zihniyetten beslenen, aynı ideolojik zeminden güç alan politik saldırılardır" diye belirtti.

Erkek egemen kapitalist sistemin kadına yaşam hakkı tanımadığını dile getiren JKŞ, "Bedenlerimiz erkek egemen gerici sistemlerinin sürdürülebilirliği için nesneye dönüştürülüyor, araçsallaştırılıyor, emeğimiz, bedenimiz sömürülüyor" diye belirtti. Erkek egemen kapitalist sistemin devamlılığını sağlamak için aile kurumunu çeşitli argümanlarla yeniden inşa etmeye çalıştığını dile getiren JKŞ
şunları kaydetti: "Kokuşmuş aile kurumunun içinde kadınlar köleleştiriliyor. Eşitlikçi, özgürlükçü dünya görüşleri ve bu doğrultudaki eylemleri nedeniyle kadınlar baskı görüyor, gözaltına alınıyor, işkenceye uğruyorlar. Tüm bu zulüm ve barbarlık erkek egemen düzenlerini bekası için."

JKŞ, kadınlar artık erkek egemen kapitalist sisteme ve faşist rejimlere karşı isyan ettiğinin altını çizdi. Dünyanın dört bir yanında kadınların birbirlerinin direniş ve deneyimlerinden güç aldığını dile getiren JKŞ şunları ifade etti: "Kadınlar, Jîna Emînî ardından Rojhilatê Kürdistan'da olduğu gibi, Türkiye'de, Irak'ta, Avrupa'nın sayısız ülkesinde gerici, politik İslamcı, erkek egemen faşist rejimlere karşı kadın enternasyonal mücadelesini büyütüyorlar. Rojhilatê Kürdistan'da başlayan bu isyan ataerkil erkek egemen sisteme karşıdır. Yoksulluğa, baskı ve sömürüye, cinsiyetçiliğe karşı başkaldırıdır. Bu isyan yangınını büyütmek, politik islamcı, gerici, faşist rejimin yenilgisine dönüştürmek için Kürdistan'dan, Ortadoğu'dan ve dünyanın her yanından harekete geçelim."

İran mollo rejimini hedefleyen ve öncülüğünü kadınların üstlendiği halk hareketini büyütmenin önemli bir görev olduğunu vurgulayan JKŞ, "Kadına yönelik şiddete, tacize, tecavüze ve yaşamlarını yitiren kadınların acılarına sessiz kalmayacağız. Rojava kadın devrimimizin gücüyle Kürdistan'ın tüm parçalarındaki erkek egemen sisteme karşı savaşmaya devam edeceğiz. Kadınların kazanılmış mevzisi olan Rojava devriminin savunmasında kararlı duruşumuzu devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

JKŞ, Rojhilat'ta başlayan yeni kadın isyanında tüm saldırılara rağmen günlerdir sokakları tutuşturan kadınları selamladı, "Yaşasın kadınların enternasyonal hareketi" diye belirtti.